sobota, 14 sierpnia 2021

Ruiny zamku w Złotorii woj. kujawsko - pomorskie

Oj naszukaliśmy się tych ruin. 
Ponieważ ruiny leżą nad brzegiem Wisły w polach, ciężki jest się do ich dostać.
Nawigacja najpierw poprowadziła nas przez las, potem kazała nam płynąć samochodem wpław.
Za trzecim razem się udało i teraz mówię dla wszystkich potencjalnych poszukiwaczy ruin.
Za kościołem w Złotorii trzeba skręcić w pola, najlepiej pieszo bo wjazd jest zamknięty i wzdłuż rzeki dojdzie się do ruin, jakieś 20 minut marszu.
Wieś Złotoria leży na Kujawach w woj. kujawsko - pomorskim, powiecie toruńskim, gminie Lubicz.
Wieś leży nad Wisłą.
Przez wieś przepływa struga Jordan, dopływ Drwęcy, która z kolei wpływa tutaj do Wisły.

W 1242 Złotoria była własnością biskupów włocławskich, w 1262 lokowana na prawie niemieckim. 
Administracyjnie należała do Ziemi dobrzyńskiej.
Zamek położony jest w Złotorii, u ujścia Drwęcy do Wisły, powstał w połowie XIV w.
Jest jedną z ważniejszych warowni w strefie konfliktów polsko - krzyżackich.
Obecnie jest w stanie ruiny.

Zamek zbudowany został w 1343 roku na polecenie króla Kazimierza Wielkiego, w celu zabezpieczenia granicy Ziemi Dobrzyńskiej oraz kontroli działań Krzyżaków w Toruniu. 
Zamek wzniesiono na miejscu drewnianego grodu książąt mazowieckich, który istniał od czasów wczesnego średniowiecza.

Po śmierci Kazimierza Wielkiego w 1370 roku, zamek przypadł Kaźkowi Słupskiemu, jednak 9 września 1373 roku zajął go książę gniewkowski Władysław Biały,
Na początku 1377 roku Władysław Biały poddał zamek wojskom królewskim. 
W latach 1379 - 1392 zamek należał do Władysława Opolczyka, który otrzymał go od Ludwika Węgierskiego wraz z ziemią dobrzyńską i częścią Kujaw.


Dobre stosunki Opolczyka z Krzyżakami sprawiły, że w maju 1391 roku oddał bezprawnie zamek w zastaw Zakonowi za 50 tys. florenów, co m.in. stało się powodem konfliktu króla Jagiełły z księciem.


W maju 1411 roku na polu w pobliżu zamku wymieniono opieczętowane dokumenty I pokoju toruńskiego, na podstawie którego zamek powrócił do Królestwa Polskiego, a Krzyżacy zobowiązali się wypłacić odszkodowanie za jego zniszczenie w wysokości około 3 ton srebra.


Na początku XIX w. uległ częściowej rozbiórce, której zaniechano z powodu bardzo mocnej zaprawy użytej do budowy.


Zamek miał charakter gotycki, jako budulca użyto mocno palonej cegły. 
Wzniesiony został na planie wydłużonego prostokąta, składał się budynku mieszkalnego, otoczonego murem dziedzińca, oskarpowanej wieży obronnej oraz przedzamcza. 
Od wschodu otoczony fosą. 
Powierzchnia zamku wynosiła ok. 1750 m². 
Zachowane obecnie elementy to fragment kwadratowej wieży w dwóch kondygnacjach, część murów obwodowych i murów przedzamcza.

W oddali widać wieżę kościoła.
Jest to neogotycki kościół św. Wojciecha z 1906, z barokowym wyposażeniem wnętrza, częściowo pochodzącym z rozebranego kościoła dominikanów w Toruniu, zbudowany na miejscu wcześniejszego drewnianego.


Opracowała Dorota Owczarek
Źródło: Wikipedia wg Mirosław Krajewski: Ziemia Dobrzyńska : Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN
Złotoria
woj. kujawsko - pomorskie
Powiat toruński
Gmina Lubicz
zdjęcia wykonano 11 września 2020 roku

2 komentarze

Miło że mnie odwiedziłeś....zostaw po sobie ślad.
Anonimie-podaj swoje imię.
Jeśli podoba Ci się mój blog to proszę dodaj go do obserwowanych.
Dziękuję i zapraszam ponownie.

Łączna liczba wyświetleń

Obserwatorzy Blogger