sobota, 18 maja 2019

"Świat Ojca Mateusza" zabytkowe kościoły w Sandomierzu woj. świętokrzyskie

Podążając śladami ojca Mateusza z serialu o tym samym tytule obejrzeliśmy kilka kościołów w Sandomierzu, jeden z zewnątrz, drugi wewnątrz.
I choć w Muzeum i na wystawie Ojca Mateusza nie byliśmy duch Artura Żmijewskiego na rowerze podążał za nami.
Zapraszam na wędrówkę po Sandomierzu.

Sandomierz  łac. Sandomiria - miasto w województwie świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim, położone nad Wisłą, na siedmiu wzgórzach - stąd miasto nazywane jest czasem „małym Rzymem”.
Sandomierz jest usytuowany w Nizinie Nadwiślańskiej i rozciąga się od Wyżyny Sandomierskiej po Równinę Tarnobrzeską. 
Większość zabudowy wraz z historycznym centrum, uznanym w 2017 za pomnik historii, znajduje się na lewym brzegu Wisły, a przemysłowa część miasta, zwana Nadbrzeziem, leży przy prawym brzegu Wisły, w Kotlinie Sandomierskiej, i graniczy z Tarnobrzegiem.
Kościół św. Michała Archanioła - zabytkowa świątynia rzymskokatolicka w Sandomierzu, obecnie kościół seminaryjny, dawniej sióstr Benedyktynek.

Został wzniesiony w latach 1686 - 92 według projektu Jana Michała Linka.
Kościół barokowy, orientowany, składa się z prostokątnej nawy i węższego również prostokątnego prezbiterium; sklepienie kolebkowo - krzyżowe, tęcza o łuku półkolistym, ściany rozczłonkowane pojedynczymi i parzystymi pilastrami jońskimi. 
W 2017 r. rozpoczęto prace konserwatorskie w prezbiterium oraz związane z odwodnieniem i osuszeniem kościoła.
Ołtarz główny z bogatą nastawą barokową z końca XVII wieku spłonął w 1966 roku. 
Dotychczas udało się odrestaurować jedynie oryginalne tabernakulum z pierwszej połowy XVII wieku.
Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu - seminarium duchowne diecezji sandomierskiej Kościoła rzymskokatolickiego.
30 czerwca 1818 roku bullą "Ex imposita Nobis" papież Pius VII powołał do istnienia diecezję sandomierską.
Przy diecezji 7 listopada 1820 roku powstało Wyższe Seminarium Duchowne. 
Z braku odpowiednich lokali umieszczono je tymczasowo w Domu Księży Emerytów, obok dzwonnicy katedralnej.
W 1903 roku rząd rosyjski zlikwidował klasztor benedyktynek przy ulicy Gołębickiej - obecnie Żeromskiego, a budynki klasztorne miał zamiar przeznaczyć dla urzędów powiatowych.

Wówczas Biskup Aleksander Zwierowicz zwrócił się z prośbą o oddanie poklasztornych budynków dla Seminarium, a na cele rządowe zaproponował przekazanie dotychczasowego budynku seminaryjnego.
Rząd zgodził się i w 1904 roku Seminarium Duchowne przeniosło się w obecne miejsce.
Kościół św. Jakuba Apostoła w Sandomierzu, Klasztor oo. dominikanów - konwent Świętego Jakuba, Sanktuarium Błogosławionego Sadoka i 48 Towarzyszy Męczenników oraz Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej - późnoromański/wczesnogotycki rzymskokatolicki kościół ceglany z XIII wieku, prawdopodobnie zbudowany razem z budynkami klasztornymi w 1236 roku.

Kościół Świętego Ducha w Sandomierzu - kompleks budynków poklasztornych i poszpitalnych z przylegającym do nich kościołem rzymskokatolickim znajdujący się w zabytkowej części Sandomierza.

Obecnie jest to kościół rektoralny przynależny do parafii katedralnej.
Początki kościoła związane są z rokiem 1222. 
Wtedy to kasztelan krakowski Żegota herbu "Topór" ufundował w Sandomierzu kościół i klasztor dla zgromadzenia kanoników regularnych de Saxia, zwanych Duchakami.
Kompleks wybudowany został ostatecznie ok. 1303 r. 
Zadaniem zakonników było prowadzenie szpitala i przytułku dla najuboższej części społeczności miejskiej.
Na utrzymanie zakonników, kościoła, zabudowań i podopiecznych fundator darował wieś Żyć - obecnie Szewce.
Bazylika katedralna Narodzenia NMP w Sandomierzu - kościół gotycki wzniesiony ok. 1360, rozbudowany w poł. XV w.

zabytkowe ogrodzenie

dom parafialny
Barokowa fasada świątyni pochodzi z 1670. W latach 1708 - 1776 nastąpiła barokizacja wnętrza. 
Pod koniec XIX w. katedrę odnowiono według wytycznych ks. Józefa Karsznickiego, m.in. okładzina elewacji z cegły.Katedra od 1818, bazylika mniejsza od 1960.
Wyposażenie wnętrza późnobarokowe i rokokowe, ołtarz główny późnobarokowy z czarnego inkrustowanego marmuru, ołtarze boczne rokokowe rzeźbił M. Polejowski. Polichromie w prezbiterium i na ścianach, w stylu bizantyjsko - ruskim z 1. poł. XV w., odkrywane stopniowo i odnawiane w latach 1887 - 1934, na sklepieniu przez J. Makarewicza 1933.

Podczas naszego pobytu trwał remont i większość była przykryta płachtami zabezpieczającymi.
Dzwonnica w Sandomierzu - barokowa dzwonnica znajdująca się przy Bazylice Katedralnej.
Jest to jedyna dzwonnica w Sandomierzu. 
Została wzniesiona w latach 1737 - 1743.
Na dzwonnicy zobaczyć można 3 dzwony różnych rozmiarów:
  • wielki - „Michał Anioł” z 1667 roku
  • mniejszy - „Najświętsza Maria Panna” z 1750 roku
  • najmniejszy z 1770 roku
Dzwonnica przy Bazylice Katedralnej to świadek najważniejszych wydarzeń w dziejach Sandomierza.
Prace budowlane zostały zapoczątkowane w 1737 roku. 
Początkowo dzwonnica budowana była z drewna, jednak po 1741 roku zaczęto tworzyć ją z kamienia. 
Ostatecznie do zakończenia budowli doszło w roku 1760, kiedy to zakupiono blachę miedzianą na pokrycie hełmu.
Kościół Nawrócenia św. Pawła Apostoła - zabytkowa świątynia rzymskokatolicka w Sandomierzu.
Pierwotny drewniany kościół wybudowany został w 1226 roku z inicjatywy biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża.
zdjęcie poglądowe z Wikipedii
Po pożarze postawiono nowy, gotycki, murowany kościół. 
Jego budowa trwała 8 lat i skończyła się w 1434 roku. 
W latach 1706 i 1719 przekształcony na barokowy.
Kościół znajduje się przy ulicy Staromiejskiej 11 w Sandomierzu.
Kościół świętego Józefa w Sandomierzu - jeden z zabytkowych kościołów w Sandomierzu, w województwie świętokrzyskim.
Należy do dekanatu Sandomierz diecezji sandomierskiej.Kościół św. Marii Magdaleny w Sandomierzu, dominikański klasztor i konwent św. Marii Magdaleny - nieistniejący rzymskokatolicki kościół powstały w średniowieczu w obrębie nowo ulokowanego miasta.
Po zniszczeniu miasta przez najazd wojsk mongolsko - tatarskich w 1260 roku postanowiono zlokalizować Sandomierz bliżej skarpy wiślanej.
Decyzją Leszka Czarnego w 1289 roku oddano Zakonowi Kaznodziejskiemu kościół św. Marii Magdaleny, znajdujący się w obrębie nowych murów miejskich.
Obecnie znajduje się w tutaj Urząd Miasta.
Powędrowaliśmy, pozwiedzaliśmy, było ciekawie i historycznie.
Zachęcam do zobaczenia Sandomierza.
Źródło: Wikipedia
29 listopada 2018 roku.

0 komentarze

Prześlij komentarz

Miło że mnie odwiedziłeś....zostaw po sobie ślad.
Anonimie-podaj swoje imię.
Jeśli podoba Ci się mój blog to proszę dodaj go do obserwowanych.
Dziękuję i zapraszam ponownie.

Łączna liczba wyświetleń

Obserwatorzy Blogger