piątek, 31 maja 2019

Kościoły w Poddębicach woj. łódzkie

Pod koniec kwietnia nasze nogi zaprowadziły nas w wędrówce do Poddębic.
O Pałacu Grudzińskich pisałam już dwa razy wiosną i zimą a dziś kościoły w Poddębicach, zapraszam gorąco.
Poddębice - miasto w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, siedziba gminy miejsko - wiejskiej Poddębice, leżące nad Nerem.
W okresie II wojny światowej w Warthegau - Kraj Warty, pod nazwą Wandalenbrück.
W latach 1975 - 1998 miasto administracyjnie należało do woj. sieradzkiego. 


Były miastem szlacheckim.
Do rejestru zabytków min. wpisane są dwa kościoły znajdujące się w Poddębicach.
Kościół pw. Świętej Katarzyny Męczennicy w Poddębicach - kościół parafialny w archidiecezji łódzkiej, fara, siedziba dekanatu poddębickiego, najważniejszy kościół ziemi poddębickiej. 
Jego patronką jest św. Katarzyna Aleksandryjska z Egiptu.
Przykład architektury odrodzenia. Stanowi, obok tutejszego pałacu dużą atrakcję turystyczną, a także pielgrzymkową.
Zabytek położony jest północnej pierzei poddębickiego rynku - placu Tadeusza Kościuszki, u zbiegu ulicy Jana Kilińskiego i ulicy Kazimierza Pułaskiego. 
Od północy teren kościoła okala aleja parkowa. 
szczygieł

Od strony Placu Tadeusza Kościuszki znajduje się skwer z pomnikiem św. Józefa.
Kościół usytuowany jest w centrum miasta, na najwyższym wzniesieniu Poddębic - skarpa. 
Punkt, który wyznacza sygnaturka z zegarem jest także najwyższym punktem miasta, punktem orientacyjnym, ponieważ poddębicką farę widać z każdego miejsca w Poddębicach, a także daleko za granicami miasta. 


Wraz z rynkiem i pobliskimi ulicami Sienkiewicza, Kilińskiego, Pułaskiego, Wodną, Nadbrzeżną, Łódzką, Kaliską, Narutowicza i Mickiewicza tworzy całość architektoniczno - urbanistyczną.
Kościół znajduje się na terenie dawnego grodziska, na który składał się kościół prywatny z drewna, dwór właścicieli Poddębic.


Parafia Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy erygowana została 21 października 1443 przez arcybiskupa Wincentego Kota. 
Patronką parafii została dziedziczka Poddębic - Catarina - Katarzyna z Chebdów. 


Fundatorem kościoła był Zygmunt Grudziński herbu Grzymała - kasztelan kruszwicki.
Kościół zbudowany został w stylu późnego renesansu. 
Pierwotnie świątynia była jednonawowa, z wielobocznie zamkniętym prezbiterium. 
Nawy boczne zostały dobudowane w końcu XIX wieku.


Od północy przy prezbiterium znajduje się prostokątna zakrystia, skarbiec i kaplica na planie kwadratu nakryta eliptyczną kopułą. 
Przy nawie wybudowana została okrągła wieżyczka z klatką schodową na chór i nad sklepienia. 
Ściany wnętrza rozczłonkowane są pilastrami dźwigającymi belkowanie z wydatnym gzymsem.
Oprawa plastyczna jest bardzo bogata. 

Ołtarz główny pochodzi z pierwszej połowy XVII wieku. 
Znajdujące się w nim rzeźby świętych mają dużą wartość artystyczną.
Do najcenniejszych zabytków należy bogato zdobiony i złocony ołtarz z przełomu XVII i XVIII wieku z rzeźbami świętych: Wojciecha i Stanisława - patronów Rzeczypospolitej, Barbary - patronki fundatorki i Katarzyny - patronki kościoła oraz obrazami Bogurodzicy i św. Katarzyny.
Obok kościoła stoi murowana dzwonnica z XVII wieku


i kaplica Zakrzewskich.

Ciekawostka:
Kościół w Poddębicach oraz poddębicki rynek są łudząco podobne w układzie przestrzennym, urbanistycznym i architektonicznym do rynku w Kazimierzu Dolnym. 
Na to podobieństwo wpływa ten sam styl architektoniczny świątyń, wydłużony kształt placu oraz sąsiedztwo kamienic.
Kościół ewangelicko - augsburski w Poddębicach - zabytkowy kościół położony w centrum Poddębic, w północnej części Parku Miejskiego, przy ulicy Marii Konopnickiej i Adama Mickiewicza, w pobliżu głównego placu miejskiego Poddębic - Placu Tadeusza Kościuszki i renesansowego pałacu Grudzińskich. 


Kościół ten jest czasem nazywany ewangelickim lub „kościołem niemieckim”.
Kościół został zbudowany w 1871 roku przez ówczesnych właścicieli Poddębic i dziedziców klucza poddębickiego - rodzinę Wyssogota Zakrzewskich, dla przybyłych ze Zachodu osadników niemieckich - sukienników ok. 1822 roku, którzy przywędrowali do Poddębic w celu ożywienia przemysłowego miasta.Wobec braku możliwości finansowych utrzymania własnej świątyni przez nieliczną parafię ewangelicką, budynek kościoła został w 2009 sprzedany miastu Poddębice.
Jest to skromny budynek z czerwonej cegły przykryty dwuspadowym dachem z wieloboczną sygnaturką w szczycie. 

Prezbiterium zamknięte prosto, bez wydzielonej kaplicy. 
Kościół jednonawowy z chórem i ceglanymi portalami nad wejściem głównym od strony północnej i nad wejściem prezbiterialnym od południa. 


Na szczególną uwagę zasługuje dzwonnica, zbudowana z białej cegły, przykryta stylowym hełmem, nawiązująca do najlepszych wzorów renesansu. 
Położony jest na wzgórzu, kościół wraz z wysoką dzwonnicą zamyka wylot ulicy Marii Konopnickiej. 
Otoczony zabytkowymi drzewami i żywopłotem.

W 2012 roku, w związku z rozwojem geotermii oraz rewitalizacją centrum miasta, budynek został przeznaczony na pijalnię wód termalnych oraz teatr. 
W każdą trzecią niedzielę miesiąca odbywają się w nim nabożeństwa ewangelickie.

I tak oto nasza wędrówka dobiegła końca.
Niedługo przeczytacie o parku przydworskim i jego obecnym przeznaczeniu jako "Ogród Zmysłów",
Już dziś zapraszam.
Źródło: Wikipedia.
21 kwietnia 2019 roku.

0 komentarze

Prześlij komentarz

Miło że mnie odwiedziłeś....zostaw po sobie ślad.
Anonimie-podaj swoje imię.
Jeśli podoba Ci się mój blog to proszę dodaj go do obserwowanych.
Dziękuję i zapraszam ponownie.

Łączna liczba wyświetleń

Obserwatorzy Blogger