piątek, 15 marca 2024

Gotycki zamek biskupów gnieźnieńskich w Uniejowie woj. łódzkie

Uniejów odwiedzamy kilka razy do roku bo mieszkamy całkiem niedaleko, jakieś 40 km.
Jeździmy tam latem, zimą, wiosną, jesienią ale zdjęć to my za dużo nie mamy.
Oj chyba że sesja zimowa z światełkami świątecznymi. zajrzyjcie koniecznie.
Dziś opowiem o zamku odwiedzonym latem.
Będzie jeszcze kilka artykułów o zamku w Uniejowie a dziś tylko pospacerujcie i popatrzcie jaki on ładny i zadbany.
Uniejów jest miastem położonym w województwie łódzkim, powiecie poddębickim i jet siedzibą miejsko - wiejską gminy Uniejów.
Leży nad rzeką Wartą.
tył zamku od strony parku
Zamek gotycki arcybiskupów gnieźnieńskich wybudowano w latach 1360 - 1365.
I zbudowano go na miejscu starej fortalicji, która z kolei uległa zniszczeniu podczas najazdu Krzyżaków na miasto.

herb nad wejściem do zamku
W roku 1525 zamek uległ pożarowi i został przebudowany przez starostę Stanisława z Gomolina na renesansową rezydencję.
Odbudowa zakończona została w roku 1534 i wówczas zamek stracił większość cech gotyckich.
Zwiedzania w zamku jest mało, można jednak wejść na wysoką na 25 m basztę i podziwiać okolicę z wysoka.
Jest co podziwiać bo Warta pięknie meandruje a z drugiej strony widać Termy Uniejowskie.
W zamku natomiast są apartamenty o podwyższonym standardzie w stylu średniowiecznym, lub też utrzymane w klimacie eklektycznym. 
Każdy z gości znajdzie tutaj coś dla siebie.zewnętrzne schody na basztę
W inwentarzu archidiecezji gnieźnieńskiej z 1685 roku zapisano: 
Doj­ście od zam­ku do mia­sta pro­wa­dzi­ło po­przez zwo­dzo­ny most na War­cie i dru­gi most przez fo­sę. Z dzie­dziń­ca po le­wej stro­nie pro­wa­dzi­ło wej­ście do piw­nic, gdzie prze­cho­wy­wa­no trun­ki; rów­nież wej­ście do iz­by skar­bo­wej. I z niej do skarb­ca....


zamek od frontu w roku 2020

Mie­szczą­cy ho­tel i re­stau­ra­cję o­biekt nie jest u­do­stęp­nio­ny do zwie­dza­nia. 
Wejść mo­żna jed­nak na dzie­dzi­niec o­raz do 37 - hek­ta­ro­we­go par­ku, w któ­rym roś­nie 60 ga­tun­ków drzew i krze­wów, wśród nich wie­le e­gzo­tycz­nych jak cy­pry­sik czy pla­tan.

park przyzamkowy

Ka­żde­go ro­ku na po­cząt­ku lip­ca or­ga­ni­zo­wa­ny jest w Unie­jo­wie Wiel­ki Tur­niej Ry­cer­ski.
Na zdjęciu poniżej autorstwa Jacka Bogdana zamek w roku 2013.
Zdjęcie poglądowe z Wikipedii.
Na zdjęciu poniżej zamek autorstwa Bogusława Linette z roku 1971.
Zdjęcie poglądowe z Wikipedii.
Zdjęcie grafiki z Biblioteki Jagielońskiej w Wikipedii zamieścił Edward Walenty Kainko.
Zdjęcie poglądowe a zamek przedstawiony z roku 1843.
Będę zamieszczała teraz więcej artykułów o zamku np. pokażę widok z baszty, czuwajcie.
Opracowała Dorota Owczarek-Osowski
Źródło: Wikipedia, www.zamkomania.pl, www.zamkipolskie.com
Zdjęcia wykonano 26 lipca 2020 roku
Zamek biskupów gnieźnieńskich w Uniejowie
Miasto Uniejów
woj. łódzkie
powiat poddębicki
gmina miejsko - wiejska Uniejów

0 komentarze

Prześlij komentarz

Miło że mnie odwiedziłeś....zostaw po sobie ślad.
Anonimie-podaj swoje imię.
Jeśli podoba Ci się mój blog to proszę dodaj go do obserwowanych.
Dziękuję i zapraszam ponownie.

Łączna liczba wyświetleń

Obserwatorzy Blogger