piątek, 30 października 2020

Ruiny Zamku/Dworu Obronnego w Bąkowej Górze woj. łódzkie

Pojechaliśmy do Bąkowej Góry w styczniu tego roku, spodziewając się z opisów w necie, uiścić drobną opłatę za wstęp.
Wszystko zamknięte na głucho, więc tyko opłaty pobierane są w okresie wiosna, lato, jesień.
Teren był otwarty, nikogo nie było.

Bąkowa Góra jest wsią w woj. łódzkim, powiecie piotrkowskim, gminie Ręczno.
W Bąkowej Górze urodził się biskup krakowski, podkanclerzy koronny Jan Małachowski.


Zamek w Bąkowej Górze został zbudowany w XV wieku przez Zbigniewa Bąka, herbu Zadora, syna Zbigniewa Bąka seniora, który był jednym z najbardziej zaufanych rycerzy króla Jagiełły. 
Po śmierci Zbigniewa zamek przechodził z rąk do rąk. 


Był w posiadaniu Łaskich, Małachowskich a jako ostatni rezydowali w nim Potoccy. 
To właśnie tym ostatnim przypisuje się to, iż przyczynili się do tego, że zamek zaczął popadać w ruinę. 

Starali się odszukać zamkowe lochy, w których to miały być zgromadzone skarby. 
Skarbów nie udało się odnaleźć, a same poszukiwania nadwyrężyły słabe już wówczas mury. 
Od tego czasu zamek zaczął popadać w ruinę. 

Ruiny w Bąkowej Górze przyjęło nazywać się zamkiem, jednak wielu historyków uważa, że należy je zakwalifikować do dworów obronnych.
Obecnie zamek znajduje się w rękach prywatnych.
Muro­wa­ny dwór usy­tu­owa­no na cy­plu wznie­sie­nia, na miej­scu drew­nia­ne­go gród­ka, we­wnątrz dookol­ne­go wa­łu. 
Zbu­do­wa­ny z pia­skow­ca gmach o wy­mia­rach 32 x 14 me­trów miał dwa ry­za­li­ty, z któ­rych wschod­ni sta­no­wił wjazd do zam­ku. 
Bu­dy­nek był co naj­mniej dwu­kon­dy­gna­cyj­ny. 
Ist­nie­je przy­pusz­cze­nie, że je­den z ry­za­li­tów był wyż­szy i peł­nił fun­kcję wie­ży.
Obeszliśmy ruiny dookoła, zajrzeliśmy przez furtkę do środka, jednak do wnętrza nie weszliśmy, na furtce wisiała kłódka.
Wpisany do rejestru zabytków.
Autor: Dorota Owczarek
Źródło: Wikipedia
19 stycznia 2020 roku
Bąkowa Góra

2 komentarze

Miło że mnie odwiedziłeś....zostaw po sobie ślad.
Anonimie-podaj swoje imię.
Jeśli podoba Ci się mój blog to proszę dodaj go do obserwowanych.
Dziękuję i zapraszam ponownie.

Łączna liczba wyświetleń

Obserwatorzy Blogger