poniedziałek, 1 kwietnia 2019

Zabytkowy park Na Zdrowiu im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi - wiosenne przebudzenie

Wczoraj wędrowaliśmy zachwyceni piękną pogodą po alejkach największego parku w Łodzi na Zdrowiu.
To tutaj chodziłam na wagary, to tutaj czekałam przez kilkanaście lat na obrzeżach na tramwaj 43 do Konstantynowa Łódzkiego.
To tutaj w końcu obserwowałam wszystkie pory roku.
Dziś wiosenne przebudzenie w Parku na Zdrowiu.
Park im. Józefa Piłsudskiego - potocznie Park na Zdrowiu, dawniej Park Ludowy, Park Kultury i Wypoczynku - zabytkowy, największy - rozciągający się na powierzchni 188,21 ha, park w Łodzi. 
Znajduje się w rejonie alei Unii Lubelskiej i ulic Srebrzyńskiej, Krakowskiej, Krzemienieckiej i Konstantynowskiej.
Historycznie:
Wielkopowierzchniowy park Ludowy na Zdrowiu został założony na terenach dawnego lasu miejskiego obrębu Łodzi i Złote Wesele, położonego po zachodniej stronie stronie kolei warszawsko - kaliskiej. 


Las jednak w dużej części był wykarczowany podczas I wojny światowej. 
Prace nad urządzaniem parku trwały w latach 1924 - 1939. 
Powstał według projektu E. Ciszkiewicza i Braci Zajkowskich, zmodyfikowanego przez E. Templina, a następnie w latach 30. przez Stefana Rogowicza. 
II wojna światowa przerwała prace.


Złoć żółta
 Maksymalną swoją powierzchnię - 237 ha, park osiągnął w 1948 r., wówczas obejmował również Ogród Botaniczny i ZOO.
W latach 70. znany był pod nazwą Parku Kultury i Wypoczynku i wówczas o charakterze założenia decydowały względy ideologiczne, nawiązujące do politycznego wychowania odpoczywających masowo na jego terenie łodzian. 

Zawilce

Przylaszczki
Park był pierwszym i jednym z największych parków Kultury i Wypoczynku w Polsce. 
Park Ludowy stanowił również zaplecze rekreacyjne dla pierwszego wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego im. Montwiłła - Mireckiego wybudowanego w latach 30.


Największy łódzki park. 
Jego urządzanie rozpoczęto w 1924 r. na terenach dawnego lasu miejskiego. 
Na ponad 180 ha znajdują się rozległe tereny rekreacyjno - sportowe. 
Do parku przylega ZOO, Ogród Botaniczny oraz Aquapark Fala, dawniej także Lunapark - obecnie jest na tym miejscu park rozrywki dla dzieci i nie tylko.


Park na Zdrowiu jest największym łódzkim parkiem miejskim i jednym z największych w Europie o łącznej powierzchni ok. 188 ha. 
Zachowały się tutaj niewielkie enklawy zbiorowisk leśnych o charakterze półnaturalnym, w północno - zachodniej oraz w południowo - wschodniej części parku.


Fiołki

Ich fragment objęty został ochroną w formie rezerwatu przyrody Polesie - Konstantynowskie. 
Park we fragmentach stanowi relikt puszczy łódzkiej. 
Ciekawostką przyrodniczą parku jest przebieg przez jego teren północnej granicy zasięgu jodły pospolitej w Europie. 


Cenny drzewostan objęto ochroną w formie pomników przyrody. 
Wśród nich znajduje się 18 okazów pojedynczych, w tym m.in. unikalnych w skali miasta gatunków brzozy brodawkowatej, skrzydłoorzecha kaukaskiego, klonu srebrzystego oraz dwie grupy drzew obejmujące łącznie 51 klonów srebrzystych. 
Wierzba płacząca


W zachodniej części parku płyną rzeki Łódka i Bałutka.
W parku znajdują się trzy kamienie - obeliski upamiętniające Stefana Rogowicza - projektanta ogrodów,
Henryka Dubaniewicza - urbanistę,
oraz żołnierzy poległych podczas II wojny światowej.
Z ciekawostek:
Na terenie parku w latach 1905 - 1907 władze grzebały zwłoki rewolucjonistów straconych w lesie, bądź poległych w walkach. 
By uczcić pamięć pochowanych, w 1920 r. usypano kopiec, a następnie w 1923 r. wystawiono Kolumnę Rewolucjonistów. 
Została ona zniszczona przez hitlerowców, jednak na jej miejscu powstał w 1975 r. Pomnik Czynu Rewolucyjnego, autorstwa łódzkiego rzeźbiarza Kazimierza Karpińskiego przy współpracy Stanisława Siedlika, Wacława Wołosewicza i Józefa Zięby.
Pomnik został wykonany z żelazobetonu. 
Dzięki swojej wysokości bywał nielegalnie wykorzystywany przez wspinaczy do treningu umiejętności. 
W latach 2005 - 06 został wyremontowany i przebudowany za zgodą projektanta. 
Usunięto wówczas postacie żołnierzy LWP z bronią oraz daty niezwiązane z rewolucją 1905 roku. 
Prace te wykonał rzeźbiarz Mieczysław Pąśko.
Wpisy w wojewódzkim rejestrze zabytków:
Park Ludowy, obecnie im. Piłsudskiego w Łodzi, nr rej.: A/332 z 1993 - 03 - 24
Park Ludowy, obecnie im. Piłsudskiego w Łodzi, nr rej.: 226/P - VII-20 z 1946 - 05 - 24
Naprzeciwko Pomnika Czynu Rewolucyjnego znajduje się Aleja klonów, która miała być Aleją zasłużonych dla miasta Łodzi, niestety pomysł został zaniechany.
18 maja 2013 r. przed wejściem do Łódzkiego Ogrodu Zoologicznego uroczyście odsłonięto kolejny pomnik z realizowanego w mieście projektu Łódź Bajkowa
Są nim postacie Maurycego i Hawranka
Serial powstawał w łódzkim studiu filmowym Se - ma - for na podstawie książki Zbigniewa Żakiewicza pt.: "Dwaj dzielni z Pimplańskiego Lasu".
W Amfiteatrze niedaleko ZOO odbywają się imprezy plenerowe.


Odnowiony niedawno, jednak kibice niedaleko położonego stadionu wiedzą lepiej do czego służą świeżo odmalowane powierzchnie.


Podczas naszych wędrówek spotkaliśmy rozszczebiotane ptaki,
Łyska zwyczajna

Zięba samiec

Kwiczoł
zakładające gniazda, hasające wiewiórki

i mnóstwo wiosennych kwiatów, już kwitną forsycje.
Jeśli zatem będziecie w Łodzi teraz warto powędrować po Parku na Zdrowiu.
Źródła: Wikipedia, http://www.kultura.lodz.pl
31 marca 2019 roku.

2 komentarze

Miło że mnie odwiedziłeś....zostaw po sobie ślad.
Anonimie-podaj swoje imię.
Jeśli podoba Ci się mój blog to proszę dodaj go do obserwowanych.
Dziękuję i zapraszam ponownie.

Łączna liczba wyświetleń

Obserwatorzy Blogger